WEBREDACTIE

In de informatiesamenleving is het internet van cruciaal belang. Het is dan ook belangrijk daarop in te spelen. Als webredacteur weet ik prima mijn weg te vinden in de kluwen van gegevens die online te vinden is. Het duiden van branchespecifieke ontwikkelingen is in dit licht even belangrijk als het snel kunnen vinden en interpreteren van dagelijkse nieuwsfeiten. Dat deed ik in het verleden bijvoorbeeld voor nieuwswebsite NU.nl en dat doe ik tegenwoordig voor verschillende websites van de Facultatieve Groep.

Maar ook hier geldt dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe uitdagingen. Neem dus snel contact op bij interesse.